Podsumowanie cyklu Przedmieścia Wrocławia – sesja naukowa.

Iglica – już poleżałaś. Wstawaj!
18 stycznia 2017
Źródło: Cafe Targowa
„Sobota przy kawie”
19 stycznia 2017

Podsumowanie cyklu Przedmieścia Wrocławia – sesja naukowa.

Podsumowanie cyklu Przedmieścia Wrocławia, to sesja naukowa, która zacznie się w piątek 20 stycznia o godz. 10.00, jak zawsze w Ratuszu. Wstęp wolny. Jest to wspaniała okazja dla każdego przewodnika po Wrocławiu na wzbogacenie swojego warsztatu. A ja liczę, że po sesji zdobędę książkę zawierającą wszystkie wykłady.

Ratusz, ściana wschodnia.

Ratusz, ściana wschodnia.

Program:
20 stycznia 2017, piątek

Wstęp, promocja wydawnictwa: Centrum staromiejskie we Wrocławiu, 10.00 – 10.15

Rafał Eysymontt,  Z lotu ptaka i przez lupę – prezentacja wrocławskich przedmieść w ramach sesji organizowanych przez Muzeum Miejskie Wrocławia – próba podsumowania, 10.15 – 10.45

Roman Stelmach, Archiwalia do dziejów przedmieść wrocławskich w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, 10.45 – 11.15

Dariusz Przybytek, Rozwój przestrzenny Wrocławia na dawnych mapach i planach (XVI-XX w.) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 11.15 – 11.45

Jerzy Maroń, Wojskowość Wrocławia w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych, 11.45 – 12.15

Halina Okólska, Wrocławski samorząd w XIX i I poł. XX w., 13.00 – 13.30

Bartosz Kruk, Wpływ kolei na rozwój Wrocławia od poł. XIX w., 13.30 – 14.00

Joanna Nowosielska-Sobel, „Wrocław jest miastem filistrów”. Rozważania o śląskiej metropolii lat 20. XX w., 14.00 – 14.30

Rościsław Żerelik, Herb Wrocławia w przestrzeni miejskiej – XIX – XXI w., 14.30 – 15.00

Jakub Tyszkiewicz, „Odzysk cegły” czyli rozbiórka Wrocławia w okresie stalinowskim”, 15.00 – 15.30

Grzegorz Strauchold, Agata Gabiś, Od „kupy gruzów” do metropolii. Wrocław po II wojnie światowe, 15.30 – 16.0021 stycznia 2017, sobota

Leszek Ziątkowski, Wrocław – metropolia nad Odrą. Rola Żydów w kreowaniu Wrocławia na regionalną metropolię w XIX I XX w., 10.00 – 10.30

Joanna Subel, Wrocław miastem muzyki, 10.30 – 11.00

Tomasz Głowiński, Wrocław w czasie II wojny światowej,  11.00 – 11.30

Jędrzej Chumiński, Kresowiacy we Wrocławiu – analiza społeczno-demograficzna mieszkańców miasta, 11.30 – 12.005. Włodzimierz Suleja, Wrocławska Solidarność 1980-1989, 12.00 – 12.30

Marek Burak, Wyższe szkolnictwo techniczne we Wrocławiu w latach 1902-2016, 12.30 – 13.00

Źródło:www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *