ofertaseniorzy3
 

Zawsze, jak spotykam się z grupą seniorów pada z Państwa strony prośba „Panie Przewodniku, my jesteśmy starsi ludzie. Niech Pan idzie powoli”. TAK, idę powoli, czekam na całość grupy zwłaszcza po przejściu przez ulicę. Mówię głośno i wyraźnie używając sprzętu nagłaśniającego. Mają więc Państwo komfortowe tempo zwiedzania. Trasa zwiedzania nigdy nie jest długa i często zatrzymujemy się przy wygodnych ławeczkach, by można było chwilę odetchnąć.