KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA

Ogród Japoński.
Zrozumiałem żart primaaprilisowy.
18 kwietnia 2017
Wrocławska Fontanna Multimedialna.
Wrocławska Fontanna Multimedialna 2017
26 kwietnia 2017

KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA

 

Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości oraz Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich przy Oddziale Wrocławskim PTTK serdecznie zapraszają do udziału w 

II KONFERENCJI NAUKOWO-TURYSTYCZNEJ

z cyklu PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH „CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEWODNICKIEJ” pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety.
Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Tematyka Konferencji będzie obejmuje następujące zagadnienia: 

 1. Systemy zarządzania w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa usług turystycznych:
 • historia i terminy związane z jakością usług przewodnickich/turystycznych
 • pojęcie procesu usługowego, zarzadzanie jakością usług w turystyce, współpraca z klientem i jego rola jako współtwórcy jakości
 • determinanty kształtujące jakość usług turystycznych
 • zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w kształtowaniu jakości usług turystycznych
 • normalizacja w usługach turystycznych (ISO 9001:2015)
 • certyfikacja systemu Zarządzania Jakością – wymagania i korzyści w skali świadczenia usług przewodnickich
 1. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek- uregulowania prawne
 2. Dobre praktyki w usługach przewodnickich
 • znaczenie znajomości różnic kulturowych w pracy przewodnika
 • standardy obsługi klienta oraz savoir vivre w turystyce w relacji klient – przewodnik
 • współpraca na linii kierowca, pilot, pracownik recepcji hotelowej a przewodnik – analiza przypadków
 • cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej- rola przewodnika w kierowaniu grupą i realizacji programu imprezy
 • kwalifikacje merytoryczne, komunikacja interpersonalna, cechy osobowościowe, umiejętności organizacyjne, kompetencje psychologiczne, wiedza ekonomiczno-finansowa jako kluczowe elementy pracy przewodnika/pilota
 1. Sektor turystyczny jako jeden z podmiotów kształtujących podażową stronę rynku
 2. Innowacje w sektorze turystycznym
 • rozwój innowacji w regionie turystycznym (regularne, niszowe, rewolucyjne, strukturalne)
 • tworzenie i rozwój nowych produktów turystycznych w regionie, budowa nowych obiektów                        i infrastruktury turystycznej, w tym z inicjatywy klubów i kół przewodnickich
 • działalność innowacyjna w usług turystycznych (zwiedzanie z fabułą, turystyka dziedzictwa kulturowego
 • turystyka kulinarna (preferencje żywieniowe turystów, innowacje w obszarze smaków, wybranych dań praz napojów)
 1. Rola władz samorządowych oraz regionalnych organizacji turystycznych w tworzeniu innowacji turystycznych
 2. Foresight (przewidywanie – JF) w turystyce w ujęciu regionalnym:
 • sieci partnerskie – udział klubów, kół i regionalnych samorządów przewodnickich
 • kultura myślenia o przyszłości i rola w tym przewodnika
 • partycypacja - udział wielu partnerów, w tym ekspertów z zakresu turystyki
 • antycypacja – wykorzystanie wiedzy o potencjalnych zjawiskach i zdarzeniach, które mogą zaistnieć w przyszłości
 • konsensus społeczny
 • długookresowa perspektywa rozwoju turystyki z uwzględnieniem bieżących i przyszłych wydarzeń w regionie i poza nim (w skali kraju i na świecie)
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w usługach turystycznych (znajomość udzielania pierwszej pomocy przez przewodnika w nagłych przypadkach)
 2. Produkty ubezpieczeniowe- co przewodnika powinien wiedzieć na ten temat

 Informacje organizacyjne:

Ważne daty:

15.05.2017 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i przeslania tytułu streszczenia

15.06.2017r. – termin nadesłania streszczenia artykułu,

15.06.2017 r. – termin nadesłania pełnej treści wystąpienia referatów plenarnych (kontakt z                                       organizatorami)

30.06.2017 r. – termin wniesienia opłaty za udział w konferencji.

Opłaty:

Opłata - wariant uczestnictwa:

20 zł - studenci i doktoranci działający w Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich oraz przewodnicy – (przerwa kawowa)  + materiały

45 zł - studenci i doktoranci działający w Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich oraz przewodnicy – (przerwa kawowa i obiad)  + materiały

70 zł – pozostałe osoby – (przerwa kawowa i obiad) + materiały

Przewidujemy do 6-8 referatów plenarnych (20 minut) oraz wygłoszenie krótkich referatów (do 10 min) osób zgłaszających postery (wersja elektroniczna).

Materiały zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej na płytce.

Organizatorzy:

Przewodniczący Konferencji: prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów

Sekretarz Konferencji: dr inż. Ewa Biazik

Kontakt:

tomasz.lesiow@ue.wroc.pl

tel: 71-3680-427

ewa.biazik@ue.wroc.pl

tel: 71-3680-282

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *