Weź udział w tradycyjnych świętach chińskich

Wiosenny kiermasz w Muzeum Narodowym
9 kwietnia 2013
Al-Dżazira promuje Wrocław
9 kwietnia 2013

Weź udział w tradycyjnych świętach chińskich

Wystawa Tradycyjne święta chińskie przedstawia najważniejsze święta utrwalane od ponad 3 tys. lat w chińskiej tradycji, będącej swoistą fuzją elementów wywodzących się z różnych ceremoniałów: konfucjańskiego, taoizmu, buddyzmu, a także z pierwotnych wierzeń i obrzędów związanych z pracami na roli i kultem przodków. Kultywowanie świąt jest dla Chińczyków nie tylko ważnym znakiem przynależności do wielkiej chińskiej społeczności, ale też zaspokojeniem potrzeb duchowych i działaniem jednoczącym rodziny.  Na wystawie w Muzeum Etnograficznym zaprezentowane będą przedmioty związane z tradycyjnymi świętami, m.in. latawce, wycinanki, kukiełki, maskotki, figurki z Teatru Cieni, elementy świątecznego stroju, instrumenty muzyczne, wyroby ceramiczne i kartki świąteczne.

Na wystawie Współczesne malarstwo chińskie gongbi, czyli „malarstwo starannego pędzla” pokazane zostaną prace współczesnych artystów chińskich nawiązujących w swojej twórczości do tradycyjnego malarstwa gongbi.

Rozkwit malarstwa gongbi nastąpił na początku panowania dynastii Wei i Jin ( 220-420 n.e.), rozprzestrzeniało się ono poza granice Chin przez bardzo długi czas, będąc szczególnego rodzaju „bramą” dla chińskiej sztuki. Jego ponowny renesans przypada na lata osiemdziesiąte XX w., kiedy rozwinęła się współpraca i wymiana kulturalna między Wschodem i Zachodem, a nowoczesne chińskie społeczeństwo ponownie odkryło dla siebie dawne tradycje. W chińskim malarstwie gongbi największy nacisk kładziono na technikę i perfekcyjne odtworzenie kształtu przedstawianego przedmiotu za pomocą płynnych linii. Kolorystka obrazu powinna być jasna i elegancka, a przedstawiane wyobrażenie – dokładne i nastrojowe.

Obie wystawy są własnością Ministerstwa Kultury Chińskiej Republiki Ludowej i będą udostępnione dzięki uprzejmości Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

 Kurator wystaw – Henryk Brandys z Warszawy

Kurator ze strony Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu – Hanna Nasz

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu   Tradycyjne święta chińskie 14 kwietnia –16 czerwca 2013

Współczesne malarstwo chińskie gonbi, czyli „malarstwo starannego pędzla” 14 kwietnia – 16 czerwca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *