przelekcja

15 maja 2013

Prelekcja w Klubie 4 RBLog.

Australia i Nowa Zelandia to miejsca gdzie spotykamy gatunki zwierząt i roślin nie występujące nigdzie indziej na świecie. Zachwianie równowagi poprzez wprowadzenie na te wyspy nowych […]