ul. Trzebnicka

11 kwietnia 2013

Dom Anny German

Na budynku przy ul. Trzebnickiej 5 jest tablica o następującej treści: