„To nie jest piosenka o miłości – o wizualności ulicznych zamieszek”

18 kwietnia 2013

„To nie jest piosenka o miłości…”

Claire Bishop stwierdziła, że estetykę w sztuce zastąpiła etyka, co w konsekwencji oznacza, że oceniamy prace artystyczne jedynie przez pryzmat jej polityczności. Dobrym tego przykładem są […]