SZKŁO

7 sierpnia 2013

GORĄCE EKSPERYMENTY. PROSTO Z PIECA

Wystawa podsumowuje całoroczną pracę uczestników pracowni autorskich działających w Centrum Kultury AGORA:  ● pracowni ceramicznej (m.in. naczynia ceramiczne, lepione z wałeczków, toczone na kole garncarskim, odciskane […]