niewybuchy

5 kwietnia 2022

Patrol Saperski w akcji.