Dzień Dziecka uczcimy w MWW

Opowieści o architekturze: Rogóżka.
26 maja 2013
Znikają kłódki
28 maja 2013

Dzień Dziecka uczcimy w MWW

foto: MWWMWW uczci Dzień Dziecka otwarciem gościnnej wystawy „Malarstwo Ceramika Tkanina”. Na ekspozycji znajdą się prace uczniów Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych Stowarzyszenia HANDICAP we Wrocławiu, które w tym roku obchodzi swój jubileusz 20-lecia. Prezentowana wystawa jest podsumowaniem dorobku artystycznego uczniów szkół Stowarzyszenia HANDICAP w roku szkolnym 2012/2013.

Zespół Społecznych Szkół Specjalnych Stowarzyszenia HANDICAP – Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności we Wrocławiu realizuje program edukacyjny wzbogacony licznymi zajęciami arte-terapeutycznymi kształtującymi wrażliwość estetyczną oraz rozwijającymi zdolności postrzegania i rozumienia świata.

 Anna Kutera, artystka której prace znajdują się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i były prezentowane w MWW podczas wystawy „Pełnia Sztuczna” w 2012 roku, prowadzi w szkole Stowarzyszenia Handicap pracownię plastyczno- ceramiczną i pod jej okiem tworzone były zebrane na wystawie prace. Powstawały także w pracowni plastyczno- tkackiej i na warsztatach plastycznych pani Anny Dubińskiej oraz na zajęciach fotografii prowadzonych przez pana Pawła Stafija.

Stowarzyszenie HANDICAP — „Malarstwo Ceramika Tkanina” 29.5.13–10.6.13 Edukacja, Wystawa Strefa Miejska

wernisaż 29.5.13 (środa), godz. 16

wstęp bezpłatny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *